O du saliga

O du frölich
Alkuperäinen sanoitus:  J. D. Falk

"O du saliga, o du heliga, jordens fröjdfulla högtidsdag!"

O du saliga sanat

 1. O du saliga, o du heliga,
  nådebringande juledag!
  Ära ske Herran nära och fjärran!
  Änglar förkunnar Guds välbehag.

 2. Född är Frälsaren och Förlossaren,
  Kristus, Herren, i Davids stad.
  Kommen är friden, himmelska tiden
  nu är fullbordad. Min själ, var glad!

 3. Gåvor heliga, outsägliga,
  ger oss Gud av barmhärtigher.
  Krist vare hälsad! Världen är frälsad.
  Fröjda, o fröjda dig, o kristenhet!

Christer Sjögren

O du saliga

Göteborgs Gosskör, Olle Persson

O du saliga

Anna-Lena Löfgren

O du saliga

Arne Lamberth

O du saliga

Johan Stengård

O du saliga

Ingmar Nordström

O du saliga

Mikaeli Chamber Choir, Anders Eby

O du saliga

Esaias Tewolde

O du saliga

Leif Lundberg med vänner

O du saliga

Lena Eriksson

O du saliga

Jubilate, Astrid Riska

O du saliga

Alwar Almkvisth

O du saliga

Einar Ekberg

O du saliga

Sonja Stjernquist

O du saliga

Östergötlands Sinfonietta

O du saliga

Maria Almroth, Daniel Viklund

O du saliga

Merit Hemmingson

O du saliga

Grappo Grünberg

O du saliga

Trio X of Sweden

O du saliga

Lindens Kyrkokör

O du saliga

Gösta Winbergh

O du saliga